Quy Trình Làm Việc

Tư vấn thiết kế là trọng tâm trong các hoạt động của UNIZ, được triển khai thực hiện bởi Đơn vị thiết kế UNIZ Design

Software process sticky paper Old vintage wood background textur

Screen Shot 2017-12-01 at 11.51.23 AM

corporate-gray-024-091515-810_Converted_1024x1024

Screen Shot 2017-12-01 at 11.54.10 AM

Tìm hiểu thêm về  Tư vấn miễn phí

Screen Shot 2017-12-01 at 11.56.59 AM

Screen Shot 2017-12-01 at 11.59.37 AM

Screen Shot 2017-12-01 at 11.59.56 AM

Screen Shot 2017-12-01 at 12.00.27 PM

Screen Shot 2017-12-01 at 1.18.31 PM
(1) Với các công trình mang tính thương mai và kinh doanh, Khách hàng sẽ ký kết hợp đồng với công ty sau khi nhận được bản vẽ concept và muốn triển khai tiếp.
(2) Trong trường hợp đã nhận được Tư vấn miễn phí từ chúng tôi, nếu Khách hàng lựa chọn phương án để thi công hoặc phát triển thêm phương án, thì sẽ ký kết hợp đồng chính thức với công ty.

Screen Shot 2017-12-01 at 1.03.54 PMNgoài ra, UNIZ còn dành cho Khách hàng sử dụng dịch vụ những Uu đãi về phí thiết kế, hay trợ giá sản phẩm khi ký kết hợp đồng thi công.

Bạn cần tư vấn? Liên hệ ngay với UNIZ!