Chương Trình Ưu Đãi

Screen Shot 2017-08-11 at 5.20.41 PM

Screen Shot 2017-08-14 at 4.05.26 PM

Lợi ích của Khách hàng sẽ được tối ưu khi sử dụng đồng thời các dịch vụ được cung cấp từ UNIZ. Đó là lợi ích từ việc được cung cấp đồ đạc nội thất đúng như thiết kế; cũng như những ưu đãi phí thiết kế khi thi công; cũng như về giá, về Chính sách bảo trì/bảo hành .

 Ưu Đãi Dành Cho Mọi Hợp Đồng Thiết Kế

Ưu đãi giảm 10% cho đơn hàng thi công nội thất có giá trị thanh toán từ 50 triệu (VNĐ) trở lên, trong thời hạn 1 năm.

 Ưu Đãi Bổ Sung Theo Giá Trị Dành Cho Hợp Đồng Thiết Kế Nội Thất

Khách hàng có hợp đồng thi công sẽ nhận được ưu đãi sau:

 (1) Giảm 50% phí thiết kế cho hợp đồng thi công có giá trị hợp đồng từ 350 triệu (VNĐ) trở lên.

 (2) Hoặc miễn toàn bộ phí thiết kế cho hợp đồng thi công có giá trị hợp đồng từ 600 triệu (VNĐ) trở lên.

 Ưu Đãi Bổ Sung Theo Giá Trị Dành Cho Hợp Đồng Thiết Kế Kiến Trúc hoặc Trọn Gói

Khách hàng ký hợp đồng thi công sẽ nhận được ưu đãi sau:

 (1) Giảm 20% phí thiết kế nội thất, cho hợp đồng thi công nội thất có giá trị thanh toán từ 100 triệu (VNĐ) trở lên, hoặc giảm 20% phí thiết kế nội thất và 50% phí thiết kế kiến trúc cho hợp đồng thi công xây dựng chìa khoá trao tay có giá trị hợp đồng từ 500 triệu (VNĐ) trở lên.

 (2) Hoặc giảm 25% phí thiết kế nội thất, cho hợp đồng thi công nội thất có giá trị thanh toán từ 150 (VNĐ) triệu trở lên, hoặc giảm 25% phí thiết kế nội thất và miễn toàn bộ phí thiết kế kiến trúc cho hợp đồng thi công xây dựng chìa khoá trao tay có giá trị hợp đồng từ 750 (VNĐ) triệu trở lên.

 (3) Hoặc giảm 50% phí thiết kế nội thất, cho hợp đồng thi công nội thất có giá trị thanh toán từ 300 (VNĐ) triệu trở lên, hoặc giảm 50% phí thiết kế nội thất và miễn toàn bộ phí thiết kế kiến trúc cho hợp đồng thi công xây dựng chìa khoá trao tay có giá trị hợp đồng từ 750 (VNĐ) triệu trở lên.

 (4) Hoặc miễn toàn bộ phí thiết kế nội thất, cho hợp đồng thi công nội thất có giá trị thanh toán từ 500 (VNĐ) triệu trở lên, hoặc miễn toàn bộ phí thiết kế (cả kiến trúc và nội thất) cho hợp đồng thi công xây dựng chìa khoá trao tay có giá trị hợp đồng từ 1 tỷ (VNĐ) trở lên.