Chính Sách Ưu Đãi

Chính sách ưu đãi UNIZ dành cho khách hàng nhằm mục đích tối ưu lợi ích mà khách hàng nhận được. Trong đó các hợp đồng thi công sẽ nhận được ưu đãi về phí thiết kế, cũng như về Chính sách bảo trì/bảo hành.

Cafe, Showroom, Homestay, Khách sạn, Văn phòng được thiết kế và thi công bởi UNIZ
Nhà phố, Biệt thự được thiết kế và thi công bởi UNIZ

 Ưu Đãi Đối Với Hợp Đồng Thi Công Nội Thất Riêng Lẻ

Khách hàng khi ký hợp đồng thi công sẽ nhận được ưu đãi sau:

 (1) Giảm 15% phí thiết kế cho hợp đồng thi công có giá trị hợp đồng từ 50 triệu cho đến dưới 100 triệu (VNĐ);

 (2) Hoặc giảm 25% phí thiết kế cho hợp đồng thi công có giá trị hợp đồng từ 100 triệu cho đến dưới 150 triệu (VNĐ);

 (3) Hoặc giảm 50% phí thiết kế cho hợp đồng thi công có giá trị hợp đồng từ 150 triệu cho đến dưới 300 triệu (VNĐ);

 (4) Hoặc miễn toàn bộ phí thiết kế cho hợp đồng thi công có giá trị hợp đồng từ 300 triệu (VNĐ) trở lên.

 Ưu Đãi Đối Với Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Hoàn Thiện Trọn Gói 

Khách hàng ký hợp đồng thi công “Chìa khoá trao tay” sẽ nhận được ưu đãi theo giá trị hợp đồng:

 (1) Đối với Hợp đồng thi công có giá trị từ 350 triệu đến dưới 500 triệu (VNĐ): giảm 25% phí thiết kế; và giảm 50% phí hoàn thành hồ sơ xin CPXD;

 (2) Đối với Hợp đồng thi công có giá trị từ 500 triệu đến dưới 750 triệu (VNĐ): giảm 40% phí thiết kế và giảm 50% phí hoàn thành hồ sơ xin CPXD;

 (3) Đối với Hợp đồng thi công có giá trị từ 750 triệu đến dưới 1 tỷ (VNĐ): giảm 60% phí thiết kế và miễn phí hoàn thành hồ sơ xin CPXD;

 (4) Đối với Hợp đồng thi công có giá trị trên 1 tỷ (VNĐ): miễn toàn bộ phí thiết kế và phí hoàn thành hồ sơ xin CPXD.