Quy Trình Làm Việc

Tư vấn thiết kế là trọng tâm trong các hoạt động của UNIZ, được triển khai thực hiện bởi Đơn vị thiết kế UNIZ Design

Software process sticky paper Old vintage wood background textur

Screen Shot 2017-12-01 at 11.51.23 AM

corporate-gray-024-091515-810_Converted_1024x1024

Screen Shot 2017-12-01 at 11.54.10 AM

Tìm hiểu thêm về  Tư vấn miễn phí

Screen Shot 2017-12-01 at 11.56.59 AM

Screen Shot 2017-12-01 at 11.59.37 AM

Screen Shot 2017-12-01 at 11.59.56 AM

Screen Shot 2017-12-01 at 12.00.27 PM

Screen Shot 2017-12-01 at 1.03.54 PMScreen Shot 2017-12-01 at 1.06.47 PMScreen Shot 2017-12-01 at 12.49.37 PM

Ngoài ra, UNIZ còn dành cho Khách hàng sử dụng dịch vụ những Uu đãi về phí thiết kế, hay trợ giá sản phẩm.

Bạn cần tư vấn? Liên hệ ngay với UNIZ!