Đội Ngũ UNIZ

 

Screen Shot 2017-12-01 at 11.03.21 AM

UNIZ – Một tập thể trẻ và năng động, với khát khao và đam mê trong công việc thiết kế, hoàn thiện và làm đẹp công trình.

Screen Shot 2017-12-01 at 11.04.54 AM

UNIZ được thành lập với sứ mệnh “tạo dựng một môi trường làm việc năng động và sáng tạo; là nơi tập hợp những nhà thiết kế trẻ luôn học hỏi cái mới và không ngại thử thách, đủ sức tạo ra những công trình hoà hợp với môi trường sống, trong đó phong cách cá nhân của khách hàng được tối ưu hoá trong từng thiết kế”.

Screen Shot 2017-12-01 at 11.06.31 AM

“Kiến tạo bản sắc” là giá trị mà UNIZ nỗ lực xây dựng, trong đó bao gồm bản sắc của môi trường (không gian sống), bản sắc của con người (chủ thể). Sự hoà hợp giữa con người và môi trường sống, phong cách cá nhân được tối ưu hoá là hai yếu tố cốt lõi mà UNIZ hướng tới trong từng thiết kế.

Screen Shot 2017-12-01 at 11.14.12 AM

UNIZ được thành lập với định hướng trở thành “Chuyên gia hoàn thiện và làm đẹp công trình”

 

 

Tìm hiểu thêm: 

Văn hoá doanh nghiệp của UNIZ