HAGL Apartment

Nội thất căn hộ HAGL

Địa điểm: Buôn Ma Thuột

DTXD: 60m²

Tổng ngân sách (hoàn thiện, đồ nội thất): 180 triệu VNĐ

Năm hoàn thành: 2018